Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Εις έναν Θεόν...!


 
'' Άχραντες Σιωπές...! ''
 


 
'' Είμαστε αγαθοί και ταπεινοί, πιστεύουμε στο Θεό, ζεσταινόμαστε στον ήλιο  ! '' ( Γ. Ρίτσος )
 


 
'' Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα...! ''
 


 
'' Πάσα πνοή, δόξαζε Πνεῦμα Κυρίου,...! ''
 


 
'' Στων συννέφων τις αιώρες ! ''
 


 
'' Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας ! ''
 


 
'' Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε '' !
 


 
'' Ὡς φοβερός ὁ τόπος οὖτος...! ''
 


 
Εν Πνεύματι και Αληθεία !
 


 
Εν μοναίς δικαίων...!